Zum Babysitter an engem Dag

De 07. Oktober 2023 organiséiert Elisabeth Jeunesse eng Babysitterformatioun zu Moutfort am Jugendhaus, dëst vun 9H00 bis 18H00.

πŸ‘‰ Fir Jonker ab 15 Joer
πŸ‘‰ Op lëtzebuergesch
πŸ‘‰ Präis: 25€, Mëttegiessen inclus
πŸ‘‰ Umeldung iwwert direction.jmut@elisabeth.lu oder iwwert https://elisabethjeunesse.lu/formation/babysitter-formatioun-mutfert-3/

Mellt iech séier un, well d‘Plazen si limitéiertπŸ‘

Schedule
07.10.2023 08:45 - 18:00
Location
Jugendhaus Mutfert
1, rue de Medingen
5335 Moutfort

Signup Info
Sign up by sending email to email address or clicking the link below.
https://elisabethjeunesse.lu/formation/babysitter-formatioun-mutfert-3/
All trainings