Zum Babysitter an just engem Dag

De 29. Januar 2022 organiséiert elisabeth Jeunesse eng Babysitterformatioun zu Moutfort am Jugendhaus, dëst vun 9H00 bis 18H00.

πŸ‘‰ Fir Jonker ab 15 Joer
πŸ‘‰ Op lëtzebuergesch
πŸ‘‰ CovidCheck
πŸ‘‰ Präis: 25€, Mëttegiessen inclus
πŸ‘‰ Umeldung iwwert direction.jmut@elisabeth.lu

Mellt iech séier un, well d‘Plazen si limitéiertπŸ‘

Schedule
29.01.2022 09:00 - 18:00
Location
Jugendhaus Mutfert
1, rue de Medingen
L-5335 Moutfort

Signup Info
Sign up by sending email to email address or clicking the link below.
direction.jmut@elisabeth.lu
All trainings