Babysitter Formatioun zu Mutfert am Jugendhaus

A just 1 Dag zum Babysitter – dës Formatioun erlaabt et dir, als offiziell ageschriwwene Babysitter, gebucht ze ginn an dech duerno um Site www.babysitting.lu ze registréieren.

Schedule
24.09.2022 09:00 - 18:00
Location
Babysitter Formatioun zu Mutfert am Jugendhaus
1, rue de Medingen
5335 Moutfort

Signup Info
Sign up by sending email to email address or clicking the link below.
lola.fattori@elisabeth.lu
https://elisabethjeunesse.lu/formation/formation-babysitting/
All trainings