Babysitting Luxembourg

Babysitting Hotline 28 37 46 - 1
focus. Formatioun an Entwécklung
11, rue du Fort Bourbon
L-1249 Luxembourg

46 Babysitters (5 pages)

Gender
Languages
[invalid name]
0 0
Rate
0 0
Mobilities

Elisa

Log in as parent to contact the babysitter.
8.0
Languages
English French German Luxembourgish
Certificates
Babysitting
Availability & preferred age-range
Disponible en semaine, pendant les weekends et les vacances scolaires.
The babysitter has not specified an age-range yet.
Partner Organisation in charge
focus. Formatioun an Entwécklung

Cécilia

Log in as parent to contact the babysitter.
9.0
Languages
English French German Luxembourgish Portuguese Spanish
Certificates
Babysitting
Availability & preferred age-range
tous les jours du lundi au vendredi à partir de 17h30 et les weekends
The babysitter has not specified an age-range yet.
Partner Organisation in charge
focus. Formatioun an Entwécklung

Michèle

Log in as parent to contact the babysitter.
9.5
Languages
English French German Luxembourgish
Certificates
Babysitting
Availability & preferred age-range
Les lundis, mercredis et vendredis, je suis disponible à partir de 16h10. Les mardis et jeudis, je suis disponible à partir de 12h10. Les week-ends, je suis normalement toujours disponible. Méindes, Mëttwochs an Fréides sinn ech disponibel ab 16h10. Dënschtes an Donneschtes sinn ech disponibel ab 12h10. Weekends sinn ech normalerweis ëmmer disponibel.
A partir de 6 mois Vun 6 Méint uns
Partner Organisation in charge
Administration communale de Strassen

Laura

Log in as parent to contact the babysitter.
12.0
Languages
English French German Luxembourgish Portuguese
Certificates
Babysitting
Availability & preferred age-range
Etudiante à BXL, je ne serais disponible que les weekends!
The babysitter has not specified an age-range yet.
Partner Organisation in charge
focus. Formatioun an Entwécklung

Charline

Log in as parent to contact the babysitter.
9.5
Languages
English French German Luxembourgish
Certificates
First-aid Babysitting
Availability & preferred age-range
unter der Woche und am Wochenende
The babysitter has not specified an age-range yet.
Partner Organisation in charge
focus. Formatioun an Entwécklung

Catherine

Log in as parent to contact the babysitter.
11.0
Languages
English French German Luxembourgish
Certificates
Animateur C First-aid
Availability & preferred age-range
The babysitter has not specified availability yet.
The babysitter has not specified an age-range yet.
Partner Organisation in charge
focus. Formatioun an Entwécklung

Emily

Log in as parent to contact the babysitter.
8.5
Languages
English French German Luxembourgish
Certificates
Babysitting
Availability & preferred age-range
Ferien, manchmal in der Woche (wenn keine Prüfungszeit ist), ganz wenig am Wochenende
The babysitter has not specified an age-range yet.
Partner Organisation in charge
focus. Formatioun an Entwécklung

Vera

Log in as parent to contact the babysitter.
7.0
Languages
English French German Luxembourgish
Certificates
Babysitting
Availability & preferred age-range
An Wochenenden, in den Ferien meistens, in der Woche Abends nach 21 Uhr
2+
Partner Organisation in charge
focus. Formatioun an Entwécklung

Jana

Log in as parent to contact the babysitter.
10.5
Languages
English French German Luxembourgish Spanish
Certificates
Babysitting
Availability & preferred age-range
Moien, als Studentin déi och schafft, hunn ech keng speziell Zäiten an deenen ech verfügbar sinn oder net. Dat ännert leider vun Woch zu Woch. Dir kennt mir awer ganz gären ëmmer schreiwen an ech wäert mäin bescht maachen fir fir Iech an är Kanner disponibel ze sinn. Ech géif mech freeën.
Keine Bevorzugung
Partner Organisation in charge
Jugendhaus Mutfert

Kissling April

Log in as parent to contact the babysitter.
12.0
Languages
English French German Luxembourgish Portuguese
Certificates
Babysitting Diplôme d'État d'éducateur
Availability & preferred age-range
Pendant la semaine, je suis disponible à partir de 16h30 si c’est aux alentours de la ville de Luxembourg ou à partir de 17h si c'est en dehors de la Ville de Luxembourg. En ajoutant, que les weekends je suis également disponible. Merci :)
Entre 1 et 4
Partner Organisation in charge
Ville de Differdange - Service jeunesse